Producten met biociden moeten voldoen aan pre-marketing autorisatie voordat ze verkocht kunnen worden op de Europese markt. De heersende wetgeving wordt aangeduid als "geharmoniseerde regelgeving". De Biociden Verordening (EU) 528/2012 is de leidraad om te komen tot toelating van biociden op de Europese markt.

De eerste stap is de goedkeuring van de "actieve substantie", die gebruikt wordt in het biocide product. De tweede stap is de marktautorisatie van het "biocide product" zelf.  

Thewa Innovation staat klaar om u te assisteren met een volledig dienstenpakket om efficiënt en succesvol autorisatie te bereiken voor uw biocide producten op de EU markt:

  • Analyse van beschikbare data en identificatie van eventuele omissies hierin,
  • Het assisteren met classificatie en etikettering,
  • Het aanmaken van technische documentatie op de correcte manier en het aanleveren hiervan bij de relevante autoriteiten,
  • Evaluatie van wetenschappelijke studies met betrekking tot het onderwerp en tevens de evolutie hiervan monitoren,
  • Ondersteuning om uw belangrijke "claims" te laten lijnen met de EU wetgeving,
  • Namens u de communicatie te managen met de relevante autoriteiten,
  • Het begeleiden en adviseren met betrekking tot strategie.

Wanneer de wetgeving verandert - en dit zal zich zeker voordoen - zijn wij goed toegerust om de potentiële impact van dergelijke veranderingen op uw producten in te schatten en te identificeren.  Onze cliënten profiteren van onze professionaliteit en efficiency, waardoor zij zich kunnen focussen op hun product, de markt en de omzet, terwijl wij de kant van de regelgeving efficiënt en snel voor onze rekening nemen.

Wanneer u op zoek bent naar iemand om u efficiënt, snel en op een cost-effective manier te assisteren in regelgevingszaken voor biocide producten, neem dan gerust contact met ons op (klik).